Exercitie instructeur

Mijn naam is Ronald Krassenburg en al mijn leven lang woonachting in Den Haag.

Een kleine 35 jaar geleden ben ik begonnen als slagwerker bij Tamboer- Trompetter- en Majorettekorps “Hercules” uit Scheveningen. Hier heb ik een aantal jaren gespeeld om vervolgens een stapje hogerop te gaan binnen de Haagse regio, waar ik nog enige Jaren bij Show- & Marchingband Victory en Marchingband St. Jacob gespeeld heb.

Uiteindelijk ben ik in 1995 lid geworden bij de Drum- & Showband Adest Musica uit Sassenheim, waar ik momenteel nog steeds actief lid ben. Sinds 2016 mag ik de mooie taak van tambour-maître op mij nemen en maak ik onderdeel uit van het instructieteam op het gebied van mars en show.

Naast Adest Musica ben ik verbonden als slagwerkinstructeur en mars/show instructeur bij een aantal verenigingen en geef ik gastlessen op het gebied van exercitie. Tevens schijf ik voor een aantal verenigingen het showprogramma en de uiteindelijke choreografie.