Ledenvergadering 2024: Terugblik jubileumjaar en toekomstige groeiplannen

De jaarlijkse ledenvergadering van Dice Musica ’83 heeft plaatsgevonden op donderdag 1 februari 2024. Hierbij kwamen de leden samen om terug te kijken op een succesvol jubileumjaar en bespreken plannen voor de komende jaren.

Het hoogtepunt van de bijeenkomst was ongetwijfeld het moment waarop de leden gezamenlijk terugblikten op het jubileumjaar, dat gekenmerkt werd door tal van evenementen en activiteiten ter ere van het 40-jarig bestaan van de vereniging. Met trots werden de behaalde prestaties gevierd en de leden bedankten elkaar voor hun toewijding en inzet.

Enthousiast en positief presenteerde het bestuur tijdens de vergadering een uitdagende visie voor de komende jaren. De vereniging streeft ernaar verder te groeien en haar impact te vergroten door actief te werken aan ledenwerving. De focus zal liggen op het aantrekken van nieuwe leden die de kracht en saamhorigheid van de vereniging kunnen versterken.

Een ander hoogtepunt van de avond was de herverkiezing van Gert van der Ster als voorzitter van Dice Musica ’83. Gert van der Ster, die de vereniging met vastberadenheid heeft geleid, wordt opnieuw vertrouwd als boegbeeld voor de komende periode. Zijn leiderschap en toewijding aan de vereniging werden door de meerderheid van de stemmende leden erkend.

De agenda voor het komende jaar belooft een rijk aanbod van activiteiten en optredens. Leden kunnen zich verheugen op verschillende optredens, taptoes en evenementen die het plezier in het muziek maken en de verbondenheid binnen de vereniging verder zullen versterken. Tot slot kondigde de vereniging aan binnenkort te gaan starten met een promotour om haar activiteiten breder onder de aandacht te brengen.